Yue Qing loại pin vấu / đầu nối thiết bị đầu cuối với đầu pin
Yue Qing loại pin vấu / đầu nối thiết bị đầu cuối với đầu pin

Yue Qing loại pin vấu / đầu nối thiết bị đầu cuối với đầu pin

Model
FGTP
Chuyển:
FOB
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
500 cái
Tính khả dụng:
300000 cái / Tháng.
Số lượng:
Lấy làm tiếc! Không tìm thấy hồ sơ liên quan.
  • Type:Crimp Terminal

gửi tin nhắn

* clear input
* clear input
*
go top Hàng đầu
Scan the QR code Close
qr code
Scan the QR code Close
qr code
qrcode

gửi tin nhắn

* clear input
* clear input
*
Chọn ngôn ngữ