CROP TECHNOLOGY GROUP LTD, YUEQING CROP TRADING CO LTD

  1. Nhà
  2. Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ của công ty

Tên công ty:

CROP TECHNOLOGY GROUP LTD, YUEQING CROP TRADING CO LTD

Địa chỉ:

No.77,Zhongji Rd, Yuecheng Town,Yueqing City, Zhejiang, China

Mã số công ty:

325600

gửi tin nhắn

* clear input
* clear input
*
message Thông điệp
go top Hàng đầu
Scan the QR code Close
qr code
qrcode

gửi tin nhắn

* clear input
* clear input
*
Chọn ngôn ngữ