kết nối cách điện chống thấm cao áp cho cáp trên không
kết nối cách điện chống thấm cao áp cho cáp trên không
kết nối cách điện chống thấm cao áp cho cáp trên không
kết nối cách điện chống thấm cao áp cho cáp trên không
kết nối cách điện chống thấm cao áp cho cáp trên không
kết nối cách điện chống thấm cao áp cho cáp trên không
kết nối cách điện chống thấm cao áp cho cáp trên không
kết nối cách điện chống thấm cao áp cho cáp trên không
kết nối cách điện chống thấm cao áp cho cáp trên không
kết nối cách điện chống thấm cao áp cho cáp trên không
kết nối cách điện chống thấm cao áp cho cáp trên không
kết nối cách điện chống thấm cao áp cho cáp trên không
kết nối cách điện chống thấm cao áp cho cáp trên không

kết nối cách điện chống thấm cao áp cho cáp trên không

Model
JBC series
Chuyển:
FOB
Số lượng:

ModelsJBC-0JBC-1JBC-2PCT23C 240-240
Main Line(mm2)25-7035-7035-15050-240
Service Line (mm2)6-356-3535-15050-240
Bolt No.1112
Torque (Nm)10NM13NM17NM23NM
RemarksISO to ISOISO to ISOISO to ISOISO to ISO
  • Type:Other
  • Application:Power
  • Gender:Other
Lấy làm tiếc! Không tìm thấy hồ sơ liên quan.

gửi tin nhắn

* clear input
* clear input
*
chat_prolist

gửi tin nhắn

* clear input
* clear input
*
Chọn ngôn ngữ