Bện phẳng Tiếp địa Dải đồng Bện đồng

2020-08-03
image

Bện phẳng Tiếp địa Dải đồng Bện đồng