27 Nhiệt truyền thẳng qua các khớp nối / Bộ dụng cụ đầu cuối

1970-01-01